Una història d’Ingresos indeguts més interesos o el sentiment d’impotència davant la TGSS.

Mes rere mes, des del periode de liquidació de Juliol de 2015, al cas del c.c.c. dels funcionaris integrats, es manté una diferència entre el calculat i el resolucion TGSS

Este contenido está reservado a los miembros asociados de AVTPAL. Si usted es miembro, por favor identifíquese.

Acceso de usuarios existentes