Cotització en Admó. d’origen, dels membres electes amb dedicació, quan son empleats públics i cotitzen al règim general de la seguretat social

Bon dia a tots i totes, a rel de la conversa mantesa amb Enrique Marimón Hoyos (Cap de secció de nòmines, Prestacions Socials i Pressupost de l'Àrea de RR.HH. de

Este contenido está reservado a los miembros asociados de AVTPAL. Si usted es miembro, por favor identifíquese.

Acceso de usuarios existentes