VALORACIÓ DE LES NOVES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES EN LA BAREMACIÓ DE MÉRITS EN ELS PROCESOS SELECTIUS DE POLICIES LOCALS I EMPLEATS PUBLICS A LA COMUNITAT VALENCIANA I CONCURSOS DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

Interessa  la vostra opinió o informe respecte de la present consulta tenint en compte els següents raonaments jurídics.   La redacció vigent de l’art. 37 de la Llei Orgànica 6/2001,

Este contenido está reservado a los miembros asociados de AVTPAL. Si usted es miembro, por favor identifíquese.

Acceso de usuarios existentes