Author Archives: vvercherm

1 Comment

Interessa la vostra opinió o informe respecte de la present consulta tenint en compte els següents raonaments jurídics.    Pel que  fa a la regulació de la baremació de la (más…)

1 Comment

Interessa  la vostra opinió o informe respecte de la present consulta tenint en compte els següents raonaments jurídics.   La redacció vigent de l’art. 37 de la Llei Orgànica 6/2001, (más…)