JORNADA FORMATIVA: “La Selecció com a element clau de la innovació. Aspectes jurídics i organitzatius” / “La Selección como elemento clave de la innovación. Aspectos jurídicos y organizativos”

"La Selecció com a element clau de la innovació. Aspectes jurídics i organitzatius" / "La Selección como elemento clave de la innovación. Aspectos jurídicos y organizativos"

Hem considerat que el tema preocupant per als professionals públics que ens dediquem als Recursos Humans és, entre uns altres, la selecció de personal. Amb la finalitat d'aclarir conceptes, tenim el privilegi de comptar amb dos grans professionals dels Recursos Humans com són Mikel Gorriti i Joan Mauri. Com és habitual en les accions programades, els assistents, prèviament a la realització del mateix, podran plantejar dubtes i qüestions que s'intentarà atendre durant la realització de la jornada.

Hemos considerado que el tema preocupante para los profesionales del ámbito público que nos dedicamos a  los Recursos Humanos es, entre otros, la selección de personal. Con la finalidad de aclarar conceptos, tenemos el privilegio de contar con dos grandes profesionales de los Recursos Humanos como son Mikel Gorriti y Joan Mauri. Como es habitual en las acciones programadas, los asistentes, previamente a la realización de la misma, podrán plantear dudas y cuestiones que se intentarán atender durante la realización de la jornada.

Programa Jornada 2018

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (en un termini màxim de 48 hores rebreu mail de confirmació):

Amb la finalitat de poder reunir-nos i poder seguir comentant tot allò après durant la Jornada, així com poder compartir les nostres inquietuds, ens sembla una bona idea, organitzar un esmorzar per a tots aquells que ho desitgeu en la cafeteria-restaurant del Centre Cultural La Beneficència.

Per a açò és necessari, confirmar l'assistència, ja que les places són limitades. Poden confirmar-la, a través de l'email info@avtpal.es , o bé, a través d'un missatge de whatsapp en el telèfon de l'associació 679 59 83 44.

El termini màxim d'inscripció és el dia 10-06-2018 i el preu del menú és de 15€

Con la finalidad de poder reunirnos y poder seguir comentando todo aquello aprendido durante la Jornada, así como poder compartir nuestras inquietudes, nos parece una buena idea, organizar un almuerzo para todos aquellos que lo deseeis en la cafetería-restaurante del Centro Cultural La Beneficiencia.

Para ello es necesario, confirmar la asistencia, ya que las plazas son limitadas. Pueden confirmarla, a través del email info@avtpal.es , o bien, a través de un mensaje de whatsapp en el teléfono de la asociación 679 59 83 44.

El plazo máximo de inscripción es el día 10-06-2018 y el precio del menú es de 15€

Deja una respuesta