DUBTES D’UNA COMPANYA SOBRE LA ITT D’UN POLICIA LOCAL EN SEGONA ACTIVITAT

Una companya ens planteja els següents dubtes -Un funcionari policia local (no de nou ingrés) en segona activitat, amb una INCAPACITAT TOTAL resolta pel INSS, el qual aquesta en situació

Este contenido está reservado a los miembros asociados de AVTPAL. Si usted es miembro, por favor identifíquese.

Acceso de usuarios existentes