Oferta lloc de treball / Oferta puesto de trabajo

Difonem l'oferta del lloc de treball de Prefectura de Secció de Contracte Programa, emesa per la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, de la Secretaria Autonòmica de Planificació

Este contenido está reservado a los miembros asociados de AVTPAL. Si usted es miembro, por favor identifíquese.

Acceso de usuarios existentes