JORNADAS 2018

JUNY 2018

JORNADA: La Selecció com a element clau de la innovació. Aspectes jurídics i organitzatius.

València 15 de juny de 2018

Ponències:

Innovar en selecció des de l'evidència empírica i les noves competències.
Mikel Gorriti Bontigui, Cap de Divisió de Planificació. Departament d'Interior Govern Basc.

La selecció i els seus aspectes jurídics i organitzatius: ofertes, processos d' estabilització i decisions selectives. Joan Mauri Majós. Professor titular de Dret Administratiu Universitat de Barcelona.

NOVEMBRE 2018

Jornada Tècnica: “Punts critics d’actualitat legislativa”

València 23 de novembre de 2018

Ponències:

Els conceptes de consolidació i estabilització: la seva incidència en l'accés a l'ocupació pública.
José Antonio Martínez Beltrán. Vicesecretari General del Ajuntament de València, Professor col·laborador del IVASPE, del IVAP i de la Diputació Provincial.

El nou marc normatiu de la Policía Local  a la Comunitat Valenciana. Javier Cuenca Cervera. Cap d'unitat de preselecció en Diputació de València. Professor associat en el Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració en la Universitat de València