JORNADAS 2017

GENER 2017

L'AVTPAL, va organitzar la jornada

QÜESTIONS CLAU D'ACTUALITAT EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS EN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: Els Plans d'Ordenació de Personal. La correcta interpretació de les titulacions per a l'accés als diversos grups categorials.

Que va tindre lloc al Palau de la música, el 13 de gener de 2017

MARÇ 2017 

L'AVTPAL, va col.laborar a  la jornada:

“Jorn. Nov. Legislativas y Jurisp. en materia de empleo público”. València a 31.03.17 (Ed. Bankia)

ABRIL 2017

L'AVTPAL, va col.laborar a  la jornada:

Col.laboració en la jornada: Mesures d’emergencia i prevenció de riscos, en edificis públics. Una asignatura pendent. Palau de la Música, 28-04-2017.

MAIG 2017

L'AVTPAL, va organitzar la jornada

Una aposta pel desenrotllament i modernització dels RR.HH.   municipals a partir d'una pràctica i eficaç RPT.

A Ontinyent, el 11 de   Maig de 2017

JUNY 2017

JORNADA LÚDICO-FORMATIVA ORGANITZADA PER AVTPAL

"Modernitzant les Administracions Locals des de Recursos Humans"

Celebrada a Dènia, el divendres 30 de juny 2017

A mes una volta finalitzada la part formativa, tots els associats gaudiren d'un bon dinar on es van lliurar els reconeiximents per la seua trajectòria als membres ja jubilats., i d'una vesprada lùdica amb els companys/es.

NOVEMBRE -DESEMBRE 2017

Taller organitzat per AVTPAL

Pressupostos Generals de l'Estat. Taxa de Reposició i consolidació d'ocupació temporal

Alacant: 30 Novembre 2017- Valencia 4 Decembre 2017